Terapi

Udgangspunktet for mit terapeutiske virke ligger i den kognitive psykologi, hvor jeg inddrager elementer fra mange psykologiske retninger alt afhængig af klientens problematik.


Læs mere

Supervision

Supervision er en faglig lærings- og udvikling- smetode der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professions- udøvelse


Læs mere

Erhverv

For at opnå vækst og udvikling, kræver det at virksomheden har et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
At opretholde et sundt psykisk arbejdsmiljø, betyder blandt andet, at det er vigtigt at udvise respekt for den enkelte og at stå sammen.

Læs mere

Streg
Foto_Fagområder_STOR