Om Dorthe

Foto_Om Dorthe_Dorthe_945x1063

Jeg blev uddannet som psykolog i 2004, og autoriseret i 2013. Min karriere startede som PPR-psykolog, hvor jeg arbejdede med børn og familier. Efter et par år startede jeg supervisoruddannelsen og her blev jeg meget optaget af, hvad det er for en proces, det enkelte menneske går igennem, når der opnås større forståelse og anden indsigt i egne problematikker. Med årerne er jeg også blevet meget optaget af hvilke forklaringer der ligger bag når et menneske bliver belastet og må sygemeldes på grund af stress.

I min tid på arbejdsmedicinsk klinik har jeg opnået meget stor indsigt og erfaring med stressrelateret problematikker på både medarbejderniveau og lederniveau. Endvidere har min nysgerrighed omkring den sti- gende stressproblematik gjort mig meget bevidst om hvor mange aspekter denne problematik indeholder. I mit daglige arbejde i klinikken møder jeg mange forskellige problematikker, men også mange forskellige mennesker med de samme problematikker.

Det er meget vigtigt at du, hos mig, føler du finder det tillidsrum, som du har behov for, med det du står i. Samtidig er jeg meget opmærksom på om jeg, med mine faglige kvalifikationer, vurdere at jeg kan hjælpe dig videre i dit liv.

Se Dorthes CV

Foto_Om Dorthe_1112x310