Erhverv

Psykisk arbejdsmiljø

Som en del af at være en ansvarlig virksomhed, er det vigtigt at være opmærksom på personalets psykiske velbefindende. Stress eller belastning kan komme af mange ting, og rammer de enkelte medarbejdere meget forskelligt.

Stressforebyggelse

Ved bl.a. at være opmærksom på medarbejdernes adfærd, kan man i mange tilfælde forebygge at en medarbejder er nødsaget til at blive sygemeldt med stress.

Stresshåndtering

Når en medarbejder er blevet ramt af stress, er det vigtigt at det håndteres på flere planer. Der er behov for at virksomheden yder støtte og opbakning før, under og efter et stressforløb. Samtidig er der ofte behov for individuel hjælp f.eks. i form af psykologsamtaler, hvor støtten fra virksomheden har en meget stor andel i at medarbejderen kommer på fode igen.

Supervision

Supervision er en faglig lærings- og udviklingsmetode der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse.

Personligt lederskab

At være leder indebære mange facetter. På lederkurser kan man lære meget om teoretiske tilgange, men ikke så meget (eller ingenting) om personlig forståelse. Ved at opnå en personlig forståelse, hvor man bl.a. lærer at være bevidst om egne blindspots, kan du som leder blive bedre til at kunne tackle udfordringer og håndtere svære situationer.

Streg
Dorthe Tholsgaard_logo med streg

Kontakt Dorthe Tholsgaard:

Telefon:      42 48 07 47
Mail:            dorthe@tholsgaard.dk

Undlad venligst at skrive personfølsomme oplysninger i en e-mail.

Jeg er placeret lige ved banegården på adressen:
Skolegade 30, 6700 Esbjerg