Terapi

Udgangspunktet for mit terapeutiske virke ligger i den kognitive psykologi, hvor jeg inddrager elementer fra mange psykologiske retninger alt afhængig af klientens problematik.

Målet er at klienten får en anden og øget indsigt i egne handlemønstre og dermed får hjælp til at ændre uhensigtsmæssige handlemønstre.

Jeg tror på, at vi gennem samtalen kan finde frem til, hvad der er vigtigt for dig og hvilke handlingsstrategier der kan hjælpe netop dig. Min hjælp vil derfor i høj grad bestå i at hjælpe dig med til at finde frem til denne viden.

Du vil få mulighed for at stoppe op og forholde dig til dig selv, dit liv og din situation. Vi vil tale om det svære, men også om det, som du faktisk synes fungerer på trods af det svære.

En af de metoder jeg arbejder med er ACT (Acceptance and commitment thera- py).

Foto Dorthe klinik


I ACT-terapi handler det først og fremmest om værdibaseret handlinger. Endvidere handler ACT om bevidst nærværende handlinger: Handlinger du foretager dig bevidst, med fuld opmærksomhed og engageret i det du gør.

Ydermere handler ACT om at acceptere det, der ligger uden for din personlige kontrol og forpligte dig på at handle på måder, som beriger dit liv.

Streg
Dorthe Tholsgaard_logo med streg
logo_dansk-psykolog-forening

Kontakt Dorthe Tholsgaard:

Telefon:      42 48 07 47
Mail:            dorthe@tholsgaard.dk

Undlad venligst at skrive personfølsomme oplysninger i en e-mail.

Jeg er placeret lige ved banegården på adressen:
Skolegade 30, 6700 Esbjerg